Redekasser til gråænder

Ved at opsætte redekasser til gråænder, også kaldet andehuse, hjælper du med at beskytte andens æg og ællinger mod rovdyr. Gråanden er den mest almindelige andeart i Danmark. Den yngler stort set over hele landet.

Beskytter ællingerne mod angreb

Hvis gråanden ikke har en redekasse at bygge rede i, lægger den typisk æggene på jorden i en primitiv rede, der er synlig for rovdyr som katte, ræve, hunde, krager, skader og måger. Hvis gråanden derimod har adgang til et andehus på en pæl ude i vandet, der forhindrer rovdyr i at gå til angreb, kan den trygt udruge ællingerne i reden. Læs mere om gråænders yngleadfærd i redekasser til ænder.

Placering af redekassen

Et andehus skal placeres, så risikoen for oversvømmelse er minimal. Placer derfor kassen mindst 20 centimeter over højeste vandstand i søen. Det gøres ved at sætte huset på en solid pæl, som bankes ned i søbunden. Andehuset kan også placeres på en lille ø, hvis der en sådan i søen. Her kan det dog stadig være en god ide at sætte huset på en pæl eller en lille forhøjning for at undgå opfugtning af bunden.

Guide til at bygge redekasse

Et andehus skal bygges efter bestemte mål for at opfylde gråandens behov. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) arbejder for, at der opsættes mange redekasser i den danske natur, og har udarbejdet guiden Fuglekasser – sådan bygger du selv med specifikke mål til forskellige fugle.

Vejrresistente og holdbare træsorter

Andehuset skal også være solidt og vejrresistent, så det kan holde i mange år. Det opnås ved at fremstillet huset af træsorterne lærketræ eller douglasgran, som er kendetegnet ved en varm rødlig farve. De er særligt velegnede til redekasser, fordi de har et højt indhold af kernestoffer i veddet, som forebygger bakterie- og svampevækst i træet og gør kassen langtidsholdbar. Kernestofferne betyder også, at det er unødvendigt at behandle redekasserne, som med tiden vil få en flot sølvgrå patina.

Bæredygtige og holdbare andehuse

Kniber det med tiden til at selv at bygge et andehus, opfylder andehuse fra GreenTools® Denmark alle ovennævnte kriterier. De håndlavede og fremstillet af FSC-certificeret lærketræ/ douglasgran fra bæredygtig dansk skovdrift. Tagrygningen er fremstillet af klinkebrædder med rygning af rustfrit stål, der effektivt forhindrer vandet i at trænge ind i kassen og gør den holdbar og vejrbestandig i hele landet i det fugtige danske klima. Endelig følger de målene i guiden fra DOF.

Andre ænder som hvinand og stor skallesluger kan også have gavn af opsatte redekasser til ænder.