Andehuse af dansk lærketræ

Lærketræ og douglasgran er særdeles velegnet til fremstilling af andehuse. Disse to træsorter er karakteriseret ved at være mere holdbart end almindeligt grantræ på grund af et højt indhold af kernestoffer. Det er primært gråanden, der gerne anvender opsatte andehuse. Gråanden (Anas platyrhynchos) er den mest udbredte andeart i Danmark. Den yngler stort set over hele landet. Hvis ikke anden har et andehus at bygge rede i, lægger den typisk æggene på jorden i en primitiv rede, der er synlig for rovdyr. Faren for predation fra katte, ræv og hunde eller krager, skade og måger, er overhængende. Hvis anden har adgang til et andehus placeret på en pæl ude i vandet, kan den lægge sine æg, og udruge ællingerne i tryghed.

Andehuse fremstillet af lærketræ

Andehus fremstillet i lærketræ, placeret på en pæl i sikker afstand fra søbredden.

Ællingerne forlader andehuset

Når ællingerne når en størrelse, så de selv kan holde varmen, og deres dun og fjer kan bære dem i vandet, forlader de andehuset sammen med andemor. Den passer på ællingerne på vandet og kalder dem ind i sivene, hvis der er fare på færde. Ællingerne søger ikke tilbage til andehuset, når først de har forladt det. Der behøver derfor ikke være en trappe eller stige op til indgangshullet.

Huset skal placeres 20 cm over højeste vandstand

Det er vigtigt, at andehuset placeres, således at det ikke risikerer at blive oversvømmet. En god tommelfinger regel er at placere andehuset minimum 20 cm over højeste vandstand i søen. Herved undgås det, at huset oversvømmes, samt at huset skades af isen om vinteren. Det bedste er at placere andehuset på en solid pæl, der bankes ned i søbunden. Er dette ikke muligt, kan andehuset placeres på en ø. Hvis huset placeres på en ø, kan det stadig være en god ide at montere huset på en pæl eller på en forhøjning. Herved undgås det, at bunden af huset opfugtes til skade for øg og ællinger.

Hvinanden vil også gerne hav tag over hovedet

Ikke kun gråanden anvender kunstige redekasser. Hvinanden (Bucephala clangula) yngler fra naturens side i hule træer langs søer og åer. Der er desværre stor mangel på huletræer i det danske velplejede kulturlandskab. Derfor er det vigtigt at hjælpe hvinænderne ved at opsætte andehuse specielt beregnet til netop deres behov. Det er vigtigt, at hvinandekassen monteres ved søbredden, så ællingerne med det samme kan søge ud i vandet, når de forlader kassen. Det bedste er, hvis kassen monteres på et træ, der skråner ud over vandet, så ællingerne kan hoppe direkte ned i vandet og dermed undgå den farefulde færd hen over skovbunden ned til vandet.

Redekasse til hvinand, fremstillet af Lærketræ og Douglasgran

Hvinandekasse fremstillet i dansk lærketræ, samlet med skruer i rustfrit stål.

Lærketræ og douglasgran – også bedst til redekasser til havens fugle

Også til fremstilling af redekasser til andre fuglearter er lærketræ og douglasgran særdeles velegnet. Træets lange holdbarhed og konserverende egenskaber er en stor fordel i det fugtige danske klima. Herunder redekasser til forskellig slags fugle i have og skov

Redekasser til fuglene i have og skov

Redekasserne passer til, fra højre: Fluesnapper, mejse, stær, tårnfalk og natugle.