Redekasse til ugle

Ved at opsætte redekasse til ugle kan du være med til at støtte op om de danske ugler. Bestandene for flere danske uglearter har været faldende i 20. århundrede og frem. Det skyldes blandt andet, at der er blevet færre egnede ynglesteder i hule gamle træer i skovene og i åbne lader.

Uglearter i Danmark

I Danmark yngler syv arter: Kirkeugle (Athene noctua), mosehornugle (Asio flammeus), natugle (Strix aluco), perleugle (Aegolius funereus), skovhornugle (Asio otus), slørugle (Tyto alba) og stor hornugle (Bubo bubo).

Natugle er den mest almindelige ugleart i Danmark, og den samlede bestand i Danmark vurderes til ca. 3000-4000 ynglepar. Natuglen kendes på dens monotone tuden, som kan høres det meste af året i skumringen eller tidligt om morgenen, men hyppigst om vinteren og i det tidlige forår op til ynglesæsonen.

Natuglens yngleadfærd

Natuglen yngler fra naturens side i sprækker og huller i gamle træer. Men i mangel heraf benytter den også gerne opsatte natugle redekasser. Natugler lægger æg allerede i allerede i februar og marts måned, og det er vigtigt at opsætte en natuglekasse i god tid inden ynglesæsonen.

Specielt for natuglen er, at ungerne forlader reden, inden de kan flyve, kun 25-30 dage gamle. I maj vil man derfor kunne opleve natugleunger sidde på grene tæt ved træets stamme. Heldigvis passer natugler rigtig godt på deres unger, også efter de har forladt redekassen. Om dagen sidder uglemor på vagt i et træ tæt på de grene, hvor ugleungerne sidder. Går man som forbipasserende for tæt på ugleungerne, risikerer man derfor at blive angrebet af uglemor. Når ungerne er cirka tre måneder, er de fuldt ud flyvefærdige.

Opsat redekasse til ugle til gavn for flere uglearter

Udover natuglen vil også perleuglen, sløruglen og den sjældne kirkeugle have glæde af opsatte uglekasser, som kan gøre en stor forskel for at bestandudviklingen. En god uglekasse skal have de rigtige mål i forhold til artens størrelse. Derudover er det afgørende, at uglekassen er fremstillet af solide og vejrbestandige materialer, så de har en lang levetid i det fugtige danske klima.

Perleuglekasse højt oppe i et træ

Perleuglen har været fraværende i den danske natur i en lang periode, men er nu igen ved at få fodfæste. En perleuglekasse opsættes i lysninger i skove og i mindre beplantninger med gamle høje træer som minimum 6 meter over jordoverfladen.

Sløruglebestand i fremgang

Slørugler er i fremgang i Danmark på grund en en stor indsats med at opsætte redekasser. En sløruglekasse kan opsættes i lader, maskinhuse og andre udhuse, hvor er er adgang til det fri døgnet rundt. Kirkeuglebestanden er gået kraftigt tilbage de seneste 30-40 år, så der i dag er mindre en 85 ynglende par tilbage i Danmark.

Sjældne kirkeugler

En kirkeuglekasse kan opsættes ude under et tagudhæng eller inde i lader og på loftsrum, hvor der er fri indflyvningsmulighed hele døgnet rundt.

Ugler hjælper dig i kampen mod rotter og mus

Når du opsætter redekasser til ugler, inviterer du uglerne til at leve tæt på din bolig, hvor de typisk vil forblive i mange år. Til gengæld hjælper uglerne dig med at holde bestanden af mus og rotter væk nede uden brug af rottegift.