Natugle

Natugler i den danske natur

Natuglen (Strix aluco) vore den mest almindelige ugle, og natuglen forekommer over hele Danmark. Det er en mellemstor ugle med store øjne og oftest en rødbrun fjerdragt.  Dens territoriale adfærd betyder, at natuglens tuden kan høres året rundt i store dele af Danmark. Hannens tuden høres allermest i ynglesæsonen fra februar til maj og dernæst fra august til oktober, hvor de unge hanner forlader det territorium der er vokset op i, og hvor de nu forsøger at etablere deres egne nye territorier. Dens naturlige levested er ældre og lysåben løvskov, hvor natuglen yngler i huller og sprækker i gamle træer. I mangel af redehuller i de danske skove benytter mange natugler også gerne opsatte redekasser.

Bestand i tilbagegang

Den samlede bestand i Danmark vurderes af Miljøstyrelsen til at være cirka 3000-4000 ynglepar. Bestanden er i tilbagegang, hvilket skyldes manglen på gamle træer med naturlige redehuller i de danske skove. Moderniseringen af landbrugsejendomme og deraf færre huller i bygningerne er også en del af forklaringen på tilbagegangen.

I 2005 indførte Naturstyrelsen projektet Naturnær Skovdrift. Projektet skal sikre, at statens skove dyrkes mere naturvenligt og sørge for, at flere gamle træer får lov at stå og rådne, så der dannes huller og sprækker i dem. Men indtil der er nok naturlige redehuller i skovene, kan vi hjælpe natuglen og mange andre fuglearter ved at opsætte redekasser.

Er natuglen først flyttet ind, bliver den

Natuglen er en udpræget standfugl, som ikke forlader sit territorium, når det først er etableret, og sjældent vil bevæge sig mere end 10 km væk fra opvækstområdet.

Natuglens føde består overvejende af mus, især markmus, og i begrænset omfang insekter, fugle og andre smådyr. Om natten er natuglen aktiv og jager byttedyr. Uglen sidder helt stille på f.eks. en gren og opsporer byttedyret ved hjælp af sin gode hørelse og sit gode nattesyn. Når uglen ser et byttedyr, tager den afsæt og svæver lydløst mod føden. Natugler foretrækker om dagen at sidde i deres redehul, redekasse eller på en gren op mod stammen.

Natuglens yngleadfærd

Når natugler har dannet par, bliver de sammen resten af livet, og ynglesæsonen løber generelt fra februar til maj. Hunnen lægger æggene i et naturligt redehul i et gammelt træ eller i mangel af redehuller i en opsat natuglekasse. Æggene udruges udelukkende af de ynglende hunner i løbet af cirka 30 dage, og i den periode bringer hannen føde til hende indtil to til tre uger efter, æggene er klækkede.

Ungerne forlader reden inden de kan flyve, når de er omkring 25-30 dage gamle. Typisk i maj kan man derfor se natugleunger sidde på grene tæt ved træets stamme. Først når ungerne er tre måneder gamle, er de fuldt ud flyvefærdige, men ungerne forlader kassen længe inden, hvilket er særegent for arten.

Byg din egen natugle redekasse

Med det rette håndelag, værktøj og de rigtige materialer kan du bygge din egen redekasse til natugler. På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan du finde guiden Fuglekasser – sådan bygger du selv, inklusive en oversigt over mål på redekasser til forskellige fuglearter.

Natugle redekasse med anbefalede mål

Kniber det med lysten, tiden eller håndelaget, kan du købe natugleredekasser, der opfylder alle de anbefalede mål fra Dansk Ornitologisk Forening, på GreenTools.dk.

Bæredygtig, holdbar og vejrbestandig

Natugleredekasserne fra GreenTools® Denmark er fremstillet af FSC-certificeret lærketræ eller douglasgran fra bæredygtig dansk skovdrift.

Træsorterne lærketræ og douglasgran meget velegnede til redekasser, fordi de har et højt indhold af kernestof i veddet. Kernestoffet forhindrer bakterie- og svampevækst og sikrer redekassen en lang levetid. Redekassen behøver ikke behandling og vil med tiden vil få en flot sølvgrå patina.

Redekasserne er fremstillet af 22 mm tykke brædder, er samlet med rustfri skruer og klamper, og tagkonstruktionen er udført i klinketræ for at forhindre vandet i at trænge ind.  Samlet set gør det redekassen holdbar og vejrbestandig, selv i et fugtigt klima som det danske.

Bor du i et særligt vejrudsat område, f.eks. ved den jyske vestkyst, vil redekassen være ekstra udsat for en saltholdig fugtig vind, og her kan det anbefales at vælge en natugleredekasse med tag af tagpap.

Sådan opsætter du natugle redekasse

Opsæt inden ynglesæsonen

Du kan opsætte uglekasser hele året rundt, da uglerne konstant er på udkig efter egnede ynglesteder. Hvis du vil give natuglerne de bedste forudsætninger inden ynglesæsonen, er det dog en god ide at opsætte kasserne i god tid inden yngletiden, som falder i februar-marts, så uglerne kan nå at se kasserne an.

Højde er afgørende

Natuglekassen kan opsættes alle steder, hvor der er træer, skovbryn eller mindre bevoksninger, for eksempel i haver, parker og anlæg eller selvfølgelig i skove. Kassen skal opsættes mindst 3 meter over jorden – gerne højere og som minimum over nederste grenkrans på træet, hvis det er muligt. Det afhænger af højden på de omgivende træer og det træ, hvor uglekassen skal sidde.

Sørg for redemateriale

Inden du opsætter redekassen, er det vigtigt at fore den med lidt flis eller hårdt sammenpresset halm formet som en hønserede. Det forhindrer, at æggene ikke ruller ud i et hjørne væk fra varmen, når hunnen ruger. Natugler samler ikke selv redemateriale, så derfor er det nødvendigt at fore kasses bund efter opsætning.

Holder mus og rotter nede

Ved at opsætte natugleredekasser er du først og fremmest med til at sikre natuglerne et godt og sikkert ynglested. Men samtidig hjælper natuglerne dig med at holde bestanden af mus og rotter nede – og det helt uden brug af rottegift.