Fuglekasse til musvit

Ved at opsætte en fuglekasse til musvit, kan du hjælpe bestanden af musvitter i den danske natur. Musvitten (Parus major) er en spurvefugl i mejsefamilien og en almindelig ynglestandfugl i Danmark. Den er fra naturens side tilpasset til at søge efter redesteder i huller, overvejende i gamle træer. Udgåede og hule træer er dog en mangelvare i de effektivt drevne danske skole. Som mange andre hulrugende fugle, mangler musvitten derfor redesteder.

Gør en forskel ved at opsætte fuglekasser

Er du haveejer, kan du være med til at kompensere for manglen på hule træer i skovene ved at opsætte en fuglekasse (redekasse) til musvit i din have. Sådan kan du give musvitten mulighed for at yngle med succes i den opsatte redekasse, og samtidig får du glæde af musvitten blandt havens fugle.

En fuglekasse bygget til musvit

Har du planer om selv at bygge en fuglekasse til musvitten, kan det anbefales at følge de anvisninger og mål, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) angiver i deres guide “Fuglekasser – sådan bygger du selv“. Er  selvbyg ikke noget for dig, følger musvitkassen fra GreenTools® Denmark alle mål, anbefalet af DOF. Den er desuden af fremstillet af FSC-certificeret douglasgran fra lokal bæredygtig skovdrift.

Fuglekasser til små og store fugle i haven

Fuglekassen til musvitten kan anvendes af flere forskellige fugle, heriblandt broget fluesnapper, spætmejse, skovspurv og rødstjert. På redekasse til musvit her på fuglekasser.dk kan du læse meget mere om musvitter og fuglekasser.

Fuglehus = foderhus

Et fuglehus kan også være et foderhus, hvorpå du kan fodre musvitter og andre fugle i din have. Med en frisk forsyning fuglefoder hver morgen bliver din have et fodersted, som fuglene erfarer, de kan regne med. De vil vende tilbage og tage artsfæller med, og snart kan der være trængsel og småkampe på foderbrættet. Sker det, kan du overveje at opsætte to foderhuse, så de mange fugle får plads og ro til at fouragere.