Redekasse til musvit

Almindelig ynglestandfugl i Danmark

Ved at opsætte redekasse til musvit, hjælper du bestanden af musvitter i den danske natur. Musvitten (Parus major) er en spurvefugl i mejsefamilien, den største af mejserne og en meget almindelig ynglestandfugl i Danmark. Musvit adskiller sig fra de andre mejser ved et gult bryst med en bred sort længdestribe og et sort hoved med hvide kinder. De fleste danske musvitter er standfugle, mens et mindretal trækker vestpå om vinteren. Om foråret og efteråret trækker musvitter fra Nordskandinavien, Baltikum og Rusland igennem Danmark.

Musvitten mangler naturlige redesteder

Fra naturens side er musvitter hulrugende fugle, det vil sige tilpasset til at søge efter redesteder i huller, overvejende i gamle træer. Den effektive danske skovdrift betyder dog, at udgåede og hule træer oftest bliver fældet. Musvitterne er iblandt de mange fugle, der mangler redesteder i naturen.

Som haveejer kan du gøre en positiv forskel for mange fuglearter, heriblandt musvitter, ved at opsætte redekasser til fugle, så de har mulighed for at bygge rede og yngle med succes. Og du kan efterfølgende have stor glæde af havens fugle.

Optimale træsorter til redekasser

Musvitten yngler gerne i redekasser af grantræ, og særligt træsorterne lærketræ og douglasgran giver den bedste redekasse. Lærk og douglasgran indeholder nemlig naturlige kernestoffer, der virker bakterie- og svampehæmmende. Lærketræ og douglasgran holder derfor længere end almindelig grantræ og fyrretræ. Desuden er det unødvendigt at behandle redekasserne, og det godt for både fuglene og fuglenes omgivelser. Det er vigtigt at benytte rustfri skruer og søm til at samle fuglekasser af lærketræ og douglasgran.  Sidst, men ikke mindst, vokser begge træsorter i Danmark, så det er muligt at anvende lokalt træ i produktionen.

Redekasse til musvit med specifikke mål

Selvom musvitten hører til gruppen af små ynglende fugle i den danske natur, skal du undgå at sætte redekasser op, som er for små. Hunnen kan nemlig lægge op til 12 æg, og når æggene klækker og fugleungerne kommer ud, kan det hurtigt blive for trangt i en lille musvitkasse. Da musvitten er den største af mejserne, skal indgangshullet desuden være lidt større end i mejsekassen. Det er også afgørende, at der er en vis afstand fra indflyvningshullet til bunden, så katte og andre rovdyr ikke kan få fat i fugleungerne fra indgangshullet.

Har du planer om selv at bygge redekasser til musvitterne i din have, kan det anbefales at overholde de mål, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) angiver i deres guide “Fuglekasser – sådan bygger du selv“.

Holdbar og bæredygtig musvitkasse

Hvis selvbyg ikke lige er dig, overholder musvitkassen med fra GreenTools® Denmark alle mål, anbefalet af DOF. Den er desuden af fremstillet af FSC-certificeret douglasgran fra lokal bæredygtig skovdrift. Kassen, som har et indgangshul på 32 mm, kan anvendes af flere forskellige fugle, heriblandt broget fluesnapper, spætmejse, skovspurv og rødstjert. Overvej også at sætte flere kasser op, så du både har redekasser til de mindre fugle og til større fugle i haven.

Hvis du skal opsætte redekasser i et område med mange spætter, er det en god ide at vælge en musvitkasse med hulforstærkning. Metalforstækningen omkring redekassens indgangshul vil forhindre spætten i at hakke indflyvningshullet større og i værste fald fortære redens musvitunger.

Musvit beskytter frugtbuske

Om sommeren er noget af musvittens foretrukne føde de insekter, larver og møl, som gør skade på frugttræer og frugtbuske. Og da det kræver mange larver at opfostre et kuld unger, hjælper musvitterne og flere fugle i mejsefamilien derfor med at holde de skadevoldende insekter nede på havens frugttræer og -buske.

Solsikkekerner, et sikkert hit

Om vinteren består musvittens føde overvejende af frø og frugter fra træer, f.eks. bog og hasselnødder. Den er dog ikke kræsen og indretter sig hurtigt efter det føde, der mest af i området.
Musvitten er derfor også nem at lokke til foderhuset. Specielt solsikkekerner, der er har et højt indhold af olie og protein, er et sikkert hit.

Fodr dine musvitter året rundt

Hvis du holder af det liv og den sang, som de aktive musvitter bidrager med, kan du få dem til at blive i din have ved at fordre året rundt. Opstil et eller flere foderhuse på strategiske steder i haven, så du kan tilgodese mange arter af fugle i haven. Der findes mange forskellige typer foderhuse. Det vigtigste er, at størrelsen og holdbarheden er i orden, så både du og fuglene kan få gavn af foderhusene i mange år. Her kan du se et udvalg af kvalitetsfoderhuse i forskellig størrelse og udformning.

En snedig ung musvit på foderbrættet

I musvitflokken er der en udbredt hakkeorden, hvor hanner, særligt dem med de bredeste bryststriber, dominerer over hunner, og voksne fugle dominerer over ungfugle. Når der er knaphed på føde, er det derfor højstatusfuglene, der spiser først. Her kan en sulten ungfugl dog finde på at udsende et alarmkald, som får de andre i flokken til at tro, at der er fare på færde og søge ly. Tilbage på foderbrættet har ungfuglen så fri adgang til solsikkekernerne.