Redekasser til småfugle

Et lille indflyvningshul til havens småfugle

Vil du sikre, at der er redekasser til småfugle i din have, når ynglesæsonen nærmer sig, skal du fokusere på indflyvingshullet. Hulstørrelsen på redekassens indflyvingshul er afgørende for, hvilke fugle der kan benytte kassen. Havens helt små fugle har ikke noget imod at yngle i redekasser med store indflyvningshuller, hvis de er ledige. Problemet opstår først, når der kommer en større fugle og indtager redekassen på bekostning af de småfuglene. De helt små fugle som blåmejse, sumpmejse, sortmejse og gærdesmutte kommer nemt ind i kasser med 28 mm hulstørrelse. Ved at opsætte redekasser med et indflyvningshul på 28 mm får de mindste fugle en fair chance i kampen om et sted at yngle, og deres unger bliver beskyttet mod regn, blæst, kulde og rovdyr som katte, ugler, mink, ilder og mår.

Stæren forviser de mindre fugle

De lidt større småfugle som musvit, rødstjert, broget fluesnapper og gråspurv vil ikke kunne komme ind i redekasser med et indflyvningshul på 28 mm. De behøver hulstørrelser på 32 mm og 35 mm for at komme ind i kasserne. Denne hulstørrelse holder til gengæld stæren ude, idet stæren behøver et indflyvingshul på 40-50 mm.

Opsæt redekasser til småfugle med forskellige hulstørrelser

Den bedste løsning er derfor at opsætte rigeligt med redekasser til fugle med forskellige hulstørrelser i haven, så der ikke opstår mangel på redesteder.

  • Redekasse med hulstørrelse på 28 mm: blåmejse, sortmejse, topmejse og sumpmejse
  • Redekasse med hulstørrelse på 32 mm: musvit, spætmejse, broget fluesnapper, skovspurv og rødstjert
  • Redekasse med hulstørrelse på 35 mm: gråspurv, skovspurv, musvitter, mejser og rødstjert.

Redekasser til småfugle må ikke være for små

Selvom fuglene er små, og hulstørrelsen er lille, må selve redekassen ikke er for lille. En alt for lille redekasser betyder, at fugleungerne hurtigt vil få svært ved at være i kassen. For selvom fugleunger er små, kan der være rigtig mange af dem i et kuld. Eksempelvis har man set blåmejser med kuld på helt op til 12-14 unger. En sådan flok kræver plads, specielt når ungerne begynder at vokse, og det gør de hurtigt. I løbet af en lille måned vil fugleunger typisk fordoble deres vægt flere gange.

Følg Dansk Ornitologisk Forenings anbefalinger

Du kan bygge dine egne fuglekasser ved at følge guiden “Fuglekasser – sådan bygger du selv“ fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Guiden angiver blandt andet præcist de mål, en fuglekasse skal have til forskellige fuglearter. Er selvbyg slet ikke dig, følger de mange forskellige redekasser fra GreenTools® Denmark netop målene, som DOF anbefaler. Desuden er de fremstillet af FSC-certificeret douglasgran eller lærketræ fra lokal bæredygtig skovdrift. Her kan du læse om, hvorfor redekasser af lærketræ og douglasgran er bedst.