Redekasser til egern

Egernet mangler redesteder

Når du opsætter redekasser til egern, hjælper du egernet i Danmark. Fra naturens side er egern og andre mindre pattedyr tilpasset til at yngle i hule træer og i klippesprækker. Men mange af de gamle træer med hulheder er forsvundet som resultat af den effektive danske skovdrift. Og klippesprækker har vi som bekendt kun på Bornholm. Egern, pindsvin og andre mindre pattedyr mangler derfor redesteder, og de yngler gerne i opsatte egernkasser.

Oplev egernunger lege

Ved at opsætte egern redekasser i din have, skaber du også mere liv i haven og i naturen. Med lidt held kan du komme til at opleve de små unger på nært hold, når de leger i havens træer. Et egern får 1-2 kuld om året med 3-6 unger i hver. Hunnen er drægtig i 4o dage. Det første kuld fødes i marts-april, mens det andet kuld kommer til verden i jule-august. Hannen deltager ikke i opfostringen af ungerne. Voksne hanner og hunner færdes dermed kun sammen omkring parringstidspunktet.

Hvor skal egern redekassen sætte op?

Egernkasser kan sættes op i haver, parker og skove, hvor der er træer og buske. For at beskytte egernene mod angreb fra rovdyr som mår og lækat skal en redekasse opsættes mindst 2 meter over jorden. Et egern vil fra naturens side have flere reder i dets territorium. En af rederne bruges til at føde ungerne i, og de andre som hvile- og skulesteder. Det er derfor en god ide at opsætte mere end en egern redekasse i det samme område.

Sikkerhed og komfort for egernet

Egernkasser skal have to huller, så egernet har en flugtvej, hvis et rovdyr kommer på ubudent besøg via det ene indgangshul. Egern samler selv redemateriale som græs og tørt mos, der hjælper egernene med at holde varmen i de kolde vintermåneder. Det kan dog alligevel være en god ide at lægge lidt høvlspåner i bunden af kassen, så egernet har noget af starte ud med. Når din egern redekasse skal hænges op i et træ, gøres det nemt med et solidt tov, der føres igennem to foreborede huller i kassen og bindes fast omkring træstammen.

Solid, vejrresistent og bæredygtig redekasse

Et af de væsentlige kvalitetskrav til en egern redekasse er, at den er langtidsholdbar i et fugtigt klima som det danske. Her er træsorterne douglasgran og lærketræ fremragende, fordi de har et højt indhold af kernestoffet i veddet, der forhindrer svampe- og bakterievækst, som ellers ville nedbryde træet over tid. Desuden er det ikke nødvendigt at give kassen træbehandling, og den vil med tiden få en flot sølvgrå patina. Derudover er træ fra bæredygtig skovdrift at foretrække, og netop disse to træsorter produceres i FSC-certificerede danske skove. Skal redekassen hænge i særligt vejrudsatte områder, som f.eks. ved den jyske vestkyst, kan det anbefales at beklæde kassens tag med tagpap.

Redekasser af mærket GreenTools@ Denmark lever op til alle ovennævnte kriterier i forhold til design, holdbarhed og bæredygtighed. På GreenTools.dk kan du vælge imellem en egernkasse uden tagpap og en egern redekasse med tagpap.