Redekasse til stær

Stær en fugleart i tilbagegang

Ved at opsætte en redekasse til stær hjælper du en fugleart, der desværre er i tilbagegang i Danmark. Stæren (Sturnus vulgaris) er en almindelig yngle- og trækfugl i hele Danmark, men stærebestanden i Danmark er halveret siden midten af 1970´erne.

Den negative udvikling skyldes først og fremmest udviklingen i landbruget med omlægning fra kvægbrug til korndyrkning og heraf færre marker til kreaturgræsning. Desuden er mange enge, hvor stærene finder en stor del af deres føde, forsvundet på grund af tilgroning og dræning. Derudover er der, som en konsekvens af den den effektive skovdrift, langt imellem gamle træer med naturlige redehuller, som stærene kan yngle i. De færre naturlige redehuller er et problem, fordi stæren er fra naturens side er hulrugende fugle og afhængige af at kunne ruge i huller i gamle træer.

Manglen på egnede redesteder betyder, at stæren har brug vores hjælp til at skabe flere ynglesteder i opsatte stærekasser.

Opbyg “din egen” stærebestand i haven

Stære er sociale fugle, der ikke er sky over for mennesker og yngler gerne i haver og tæt på huse i opsatte stærekasser. Sætter du flere stærekasser op, er det ikke sikkert, at der komme stære i dem alle det første år. Men når de først opdager redekasserne, vender de tilbage år efter år til de samme kasser og tager unger og andre ungfugle med. På den måde vil stærebestanden i din have vokse stille og roligt. Stadig flere stære overvintrer i Danmark, muligvis på grund af de milde vintre. Når du opsætter redekasser til stære, giver du derved også de overvintrende stære bedre muligheder for at klare sig igennem vinteren.

Stære spiser skadelige larver

Stæren er alsidig, når det kommer til føde. Om sommeren lever den især af insekter, regnorme, larver og snegle. Det kræver mange tusinde larver og orme at opfostre et kuld stæreunger. Og stærene vil bl.a. gå efter de gåsebillelarver og stankelbenlarver, der lever af græssets rødder og får det til at visne. Har du mange stære i din have, kan du således holde gåsebillelarverne væk fra din græsplæne helt uden at bruge sprøjtemidler.

Guide til at bygge redekasse til stær

Har du mod på at bygge din egen stærekasse, finder du på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside den gode og udførlige guide Fuglekasser – sådan bygger du selv.

Kniber det med lysten, tiden eller håndelaget til selv at bygge redekasser, kan du på GreenTools.dk købe forskellige typer stærekasser. GreenTools® Denmark stærekasser opfylder alle de anbefalede mål fra Dansk Ornitologisk Forening. De er fremstillet af 22 mm tykke brædder af CFS-certificeret og bæredygtig douglasgran og lærketræ, der giver den nødvendige isolation mod både kulde og varme. I nederste hjørne af hver kasse er der desuden et dræn, så vandet ikke kan samle sig i kassen. Her kan du læse mere om egenskaberne ved en optimal fuglekasse til havens fugle.

Placering af redekasse til stær

Stærene tager flittigt de opsatte stærekasser i brug, næsten uanset hvor de placeres. Du kan hænge stærekassen op på en bygning, i et træ eller på en pæl, helst 4-7 m oppe. Stæren er en meget social fugl og yngler gerne tæt på artsfæller. Det er derfor en god ide at opsætte flere kasser tæt på hinanden. Du kan også gøre det endnu nemmere ved opsætte et stære rækkehus eller et stære redekasse højhus.