Redekasse til natugle

Natuglen har behov for opsatte redekasser

Ved at opsætte en redekasse til natugle, kan du hjælpe en vigende fugleart i den danske natur. Natuglen vores mest almindelige ugle, og den forekommer over hele Danmark. Den samlede bestand i Danmark vurderes til at være cirka 3000-4000 ynglepar, men bestanden er i tilbagegang. Det skyldes til dels mangel på gamle træer med naturlige redehuller i de danske skove på grund af den effektive skovdrift. Moderniseringen af landbrugsejendomme og deraf færre huller i bygningerne, udgør også en del af forklaringen. I 2005 indførte Naturstyrelsen projektet Naturnær Skovdrift. Projektet skal sikre, at statens skove dyrkes mere naturvenligt og sørge for, at flere gamle træer får lov at stå og rådne, så der dannes huller og sprækker i dem. Men indtil der er nok naturlige redehuller i skovene, kan du og jeg hjælpe natuglen og mange andre fuglearter ved at opsætte redekasser.

Byg din egen natugle redekasse

Med det rette håndelag, værktøj og de rigtige materialer kan du bygge din egen redekasse til natugler. På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan du finde guiden Fuglekasser – sådan bygger du selv, inklusive en oversigt over mål på redekasser til forskellige fuglearter.

Natugle redekasse med anbefalede mål

Kniber det med lysten, tiden eller håndelaget, kan du købe natugleredekasser, der opfylder alle de anbefalede mål fra Dansk Ornitologisk Forening, på GreenTools.dk.

Bæredygtig, holdbar og vejrbestandig

Natugleredekasserne fra GreenTools® Denmark er fremstillet af FSC-certificeret lærketræ og douglasgran fra bæredygtig dansk skovdrift.

Træsorterne lærketræ og douglasgran meget velegnede til redekasser, fordi de har et højt indhold af kernestof i veddet. Kernestoffet forhindrer bakterie- og svampevækst og sikrer redekassen en lang levetid. Redekassen behøver ikke behandling og vil med tiden vil få en flot sølvgrå patina.

Redekasserne er fremstillet af 22 mm tykke brædder, er samlet med rustfri skruer og klamper, og tagkonstruktionen er udført i klinketræ for at forhindre vandet i at trænge ind.  Samlet set gør det redekassen holdbar og vejrbestandig, selv i et fugtigt klima som det danske.

Bor du i et særligt vejrudsat område, f.eks. ved den jyske vestkyst, vil redekassen være ekstra udsat for en saltholdig fugtig vind, og her kan det anbefales at vælge en natugleredekasse med tag af tagpap.

Sådan opsætter du natugle redekasse

Opsæt inden ynglesæsonen

Du kan opsætte uglekasser hele året rundt, da uglerne konstant er på udkig efter egnede ynglesteder. Det er dog bedst bedst at opsætte kasserne i god tid inden yngletiden, som falder i februar-marts, så uglerne kan nå at se kasserne an.

Højde er afgørende

Natuglekassen kan opsættes alle steder, hvor der er træer, skovbryn eller mindre bevoksninger, for eksempel i haver, parker og anlæg eller selvfølgelig i skove. Kassen skal opsættes mindst 3 meter over jorden – gerne højere og som minimum over nederste grenkrans på træet, hvis det er muligt. Det afhænger af højden på de omgivende træer og det træ, hvor uglekassen skal sidde.

Sørg for redemateriale

Inden du opsætter redekassen, er det vigtigt at fore den med lidt flis eller hårdt sammenpresset halm formet som en hønserede. Det forhindrer, at æggene ikke ruller ud i et hjørne væk fra varmen, når hunnen ruger. Natugler samler ikke selv redemateriale, så derfor er det nødvendigt at fore kasses bund efter opsætning.

Holder mus og rotter nede

Ved at opsætte natugleredekasser er du først og fremmest med til at sikre natuglerne et godt og sikkert ynglested. Men samtidig hjælper natuglerne dig med at holde bestanden af mus og rotter nede – og det helt uden brug af rottegift.