Fuglehuse

Sådan får du et rigt fugleliv i haven

Fuglehuse er nøglen, hvis du ønsker at rigt fugleliv i din have med småfugle på foderbrættet, hyggelige fuglefløjt og en stor flok hjælpegartnere til at udrydde de skadelige gåsebiller i græsplænen.

Fuglehuse = redekasser

Fuglehuse kan både være redekasser og foderhuse. Lad os til en start se på redekasserne. For er det nu nødvendigt at opsætte redekasser til fugle i haven? (Kan fuglene ikke blot selv bygge reder i i træer og under tagudhæng på bygninger?) Svaret er et stort ja, det er nødvendigt at opsætte redekasser!

Hulrugende fugle mangler redesteder

Særligt de fuglearter, der naturligt vil bygge rede i en hulhed i en af i skovens træer, de hulrugende fugle, har brug for vores hjælp med opsatte fuglehuse. Den effektive skovdrift i Danmark betyder nemlig, at der med tiden er blevet langt færre gamle træer med huller, som de hulrugende fugle kan bygge reder i.

Derudover er den samlede bygningsmasse i Danmark forholdsvis ny og velholdt. Det betyder, at der er færre gamle og slidte bygninger, som fuglene kan kan finde egnede steder til at bygge rede i.

Opsæt redekasser til fugle i haven

Ved at opsætte forskellige fuglehuse i haven kan du hjælpe både de små fugle og de større fugle med egnede og sikre redesteder i ynglesæsonen. Og det har en naturligvis en positiv effekt på bestanden af mange fuglearter. Samtidig vil fuglehusene gøre din have til et attraktivt sted for fuglene. Du vil opleve, at flere fugle år efter år vil vende tilbage i ynglesæsonen, og du kan glæde dig over, at fuglene synger i netop din have.

Et fuglehus at søge ly i om vinteren

Endelig er det er ikke kun i ynglesæsonen, du gør en forskel for mange fugle ved at opsætte fuglehuse. En iskold og blæsende vinterdag er en redekasse et perfekte sted at søge ly i, og måske sidder der sådan en dag 10 små gærdesmutter (Troglodytes troglodytes) og luner sig sammen nede i bunden af et fuglehus – eller flere. I England er der en vinterdag blevet observeret hele 61 små gærdesmutter i et enkelt fuglehus.

Fuglehuse = foderhuse

Et fuglehus kan også være et foderhus, hvorpå du kan fodre fuglene i din have. Har fuglene først opdaget, at de kan regne med dig, og at der hver morgen er en frisk forsyning foder i fuglehuset, vil de vende tilbage, og der vil komme flere til.

Overvej to fuglehuse til fodring

Inden længe kan der være så mange fugle på foderbrættet, at der bliver trængsel og “småskænderier”. Derfor kan du overveje at finde plads til to foderhuse. Med to (eller flere) fuglehuse får fuglene plads og ro til at spise. Ved at lægge forskellig foder i dine fuglehuse, kan du desuden tiltrække forskellige fugle: På spurvebrættet lægger du en vildtfugleblanding, og på mejsebrættet lægger du solsikkefrø og fedt.

Hvilke kvaliteter skal et godt fuglehus have?

Hvis du googler “fuglehuse” vil du opdage, at der er stort og varieret udbud af foderhuse og redekasser. Så hvilke kvaliteter skal det rette fuglehus have?

Holdbarhed

Holdbarhed er en væsentlig kvalitet, når du skal købe fuglehuse til din have. Et godt og holdbart produkt sikrer, at du ikke allerede om fem år skal ud at investere i nye fuglehuse, fordi dem, du har, er gået i stykker. Dernæst er et holdbart produkt med en lang levetid også et bæredygtigt valg.

Træ er et ideelt materiale til et fuglehus, fordi det er isolerende og kan opsuge fugt. Her er træsorterne douglasgran og lærketræ særligt velegnede til fuglekasser, fordi de har et holdbart kerneved med en varm rødlige farve grundet et højt indhold af kernestoffer i veddet. Kernestofferne hindrer bakterievækst og svampevækst i træet, og fuglekasserne vil, uden nogen form for behandling, kunne holde mange år i det fugtige danske klima. Du kan læse mere om kvaliteterne ved lærketræ og douglasgran i artiklen om redekasser.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en kvalitet, som stadig flere vægter. Gør du også det, skal du vælge fuglehuse fremstillet af FSC-certificeret træ. Er det samtidig muligt at vælge fuglehuse i træsorter som douglasgran og lærketræ, som begge vokser i i Danmark i FSC-certificerede skove, vil det øge bæredygtigheden.

Kendetegnende for en FSC-skov er, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC-certificeringen giver også en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede, arbejder med sikkerhedsudstyr og får en ordentlig løn.

Størrelse

Både et foderhus og en redekasse skal have en vis størrelse for at imødekomme fuglenes behov. På et foderbræt, som er for lille, vil der lynhurtigt opstå småkampe, når flere fugle ønske at sidde og fouragere på brættet. Det er derfor klogt at vælge et stort foderhus.

Det samme gælder redekasser. Hvis en redekasse er for lille kan det blive meget trangt og varmt for eksempelvis af kuld med 12 blåmejseunger (Cyanistes caeruleus). Derudover gør en lille redekasse det nemmere for rovdyr som katte og mår at stikke en pote ned i kassen.

Design

Det er langt fra ligegyldigt, hvordan en fuglekasse er designet. For eksempel bør redekasser være forsynet med dræn i bunden, så vandet kan løbe ud og ikke kommer til at stå i bunden og gøre fuglehuset fugtigt og koldt. Derudover bør redekasser have specifikke alt afhængig af fuglearten i forhold til:

  • Flyvehullets (indgangshullets) diameter
  • Kassens højde fra lågets underkant til kassens underkant
  • Dybde fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant
  • Bundens indvendige minimummål.

Hvis du selv ønsker bygge redekasser til haven, kan du på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside finde disse mål i guiden Fuglekasser – sådan bygger du selv.  Kniber det med tiden til det, er det vigtigt at vælge fuglekasser, der er bygget efter DOF’s vejledning.