Flotte fuglekasser af lærketræ
           
 
 
 
 
 

Flotte redekasser til småfugle af lærketræ

Se vores redekasser til småfugle fremstillet i hånden af dansk lærketræ/douglasgran, fra skovene omkring Silkeborg i Midtjylland. Begge træsorter er karakteriseret ved deres holdbare kerneved med en varm rødlig glød. Vores redekasser til småfugle er samlet med uforgængelige rustfristålskruer. Der er lagt stor vægt på en kombination af bæredygtighed og holdbarhed i materialevalget, så både fugle og mennesker kan få glæde og gavn af disse redekasser i mange år. Se alle de forskellige redekasser og foderhuse til småfugle. Tilmeld dig også vores nyhedsbrev, eller kig forbi vores blog, med biologens spændende indlæg om fugle og dyr i haven, tips og tricks om fuglekasser og fuglefodring.

Mejsekasser i lærketræ

redekasser af lærketræ til småfugle

 

På billedet ses fra venstre: Fluesnapperkasse, mejsekasse, stærekasse, falkekasse, og en natuglekasse.

Mange af de småfugle der lever i vores haver, er hulrugende småfugle. Det vil sige at de i den vilde natur, yngler i hule træer. I det moderne kulturlandskab, og specielt i haver, findes der ikke mange hule træer. Derfor er der permanent mangel på redesteder for mange af havens småfugle. Det er blandt andet småfugle som musvitten, blåmejsen, sortmejsen, stæren, skovspurven, spætmejsen og gråspurven. Der er som regel rigeligt føde til småfuglene, i det varierede mosaiklandskab som haverne i et villakvarter udgør, men det hjælper ikke meget hvis der ikke er redesteder nok. Du kan derfor hjælpe fuglene ved at opsætte redekasser til småfugle i din have, både til de helt små mejser, og større hulrugende fugle som stære. Hvis du opsætter fuglekasser i din have, vil der blive mere liv og fuglesang i haven, samtidig holder småfuglene mange skadedyr væk fra haven, da en stor del af deres diæt består af forskellige insekter og larver. Stære kan således minimerer gåsebillernes gnaven i græsplænen, og musvitter og mejser gennemsøger dagligt buske og stauder for larver og andet godt. De helt store hulrugende fugle, som f.eks. natuglen og tårnfalken, kan også hjælpe med i skadedyrsbekæmpelsen, da de næsten udelukkende lever af mus og gnavere.

Alle vores småfuglekasser og foderhuse er derfor fremstillet i hånden af dansk lærketræ/douglasgran, fra skovene omkring Silkeborg i Midtjylland. Begge træsorter er karakteriseret ved deres holdbare kerneved med en varm rødlig glød. Fuglekasserne og foderhusene er samlet med uforgængelige rustfristålskruer. Der er lagt stor vægt på en kombination af bæredygtighed og holdbarhed i materialevalget, så både fugle og mennesker kan få glæde og gavn af fuglekasserne i mange år.

Det er vigtigt at de redekasser du opsætter, er af en ordentlig kvalitet og størrelse. Hvis kasserne er for små, kan rovdyr som f.eks. katte og mår stikke et ben ind i kassen og ødelægge det hele. Samtidig kan der blive meget trangt og varmt i en for lille redekasse. Blåmejser kan udklække helt op til 12 unger under gunstige forhold, og så bliver der trangt i redekassen. Det er derfor også vigtigt, at det er udluftning i kasserne, samt at redekasserne er forsynet med dræn i bunden, så eventuel slagregn ikke ødelægger reden. Træ er det ideelle materiale til fremstilling af redekasser til småfugle, da det både er isolerende og kan opsuge fugt. Samtidig minder en redekasse af træ om småfuglenes naturlige ynglesteder, de hule træer.