Flotte fuglekasser af lærketræ
           
 
 
 
 
 

Flot redekasse til musvit af lærketræ

Se vores redekasse til musvit fremstillet i hånden af dansk lærketræ/douglasgran, fra skovene omkring Silkeborg i Midtjylland. Begge træsorter er karakteriseret ved deres holdbare kerneved med en varm rødlig glød. Denne redekasse til musvit er samlet med uforgængelige rustfristålskruer. Der er lagt stor vægt på en kombination af bæredygtighed og holdbarhed i materialevalget, så både fugle og mennesker kan få glæde og gavn af denne fuglekasse i mange år.

Mejsekasser i lærketræ

redekasse til musvit af lærketræ

På billedet ses fra venstre: Fluesnapperkasse, mejsekasse, stærekasse, falkekasse, og en natuglekasse.

 

Mange af de fugle der lever i vores haver, er hulrugende fugle. Det vil sige at de i den vilde natur, yngler i hule træer. I det moderne kulturlandskab, og specielt i haver, findes der ikke mange hule træer. Derfor er der permanent mangel på redesteder for mange af havens fugle. Det er blandt andet fugle som musvitten, blåmejsen, sortmejsen, stæren, skovspurven, spætmejsen og gråspurven. Der er som regel rigeligt føde til fuglene, i det varierede mosaiklandskab som haverne i et villakvarter udgør, men det hjælper ikke meget hvis der ikke er redesteder nok. Du kan derfor hjælpe fuglene ved at opsætte fuglekasser i din have, både til de helt små mejser, og større hulrugende fugle som stære. Hvis du opsætter fuglekasser i din have, vil der blive mere liv og fuglesang i haven, samtidig holder fuglene mange skadedyr væk fra haven, da en stor del af deres diæt består af forskellige insekter og larver. Stære kan således minimerer gåsebillernes gnaven i græsplænen, og musvitter og mejser gennemsøger dagligt buske og stauder for larver og andet godt. De helt store hulrugende fugle, som f.eks. natuglen og tårnfalken, kan også hjælpe med i skadedyrsbekæmpelsen, da de næsten udelukkende lever af mus og gnavere.

Alle vores fuglekasser er fremstillet i hånden af dansk lærketræ/douglasgran, fra skovene omkring Silkeborg i Midtjylland. Begge træsorter er karakteriseret ved deres holdbare kerneved med en varm rødlig glød. Fuglekasserne er samlet med uforgængelige rustfri stålskruer. Der er lagt stor vægt på en kombination af bæredygtighed og holdbarhed i materialevalget, så både fugle og mennesker kan få glæde og gavn af kasserne i mange år.

Det er vigtigt at de fuglekasser du opsætter, er af en ordentlig kvalitet og størrelse. Hvis kasserne er for små, kan rovdyr som f.eks. katte og mår stikke et ben ind i kassen og ødelægge det hele. Samtidig kan der blive meget trangt og varmt i en for lille fuglekasse. Blåmejser kan udklække helt op til 12 unger under gunstige forhold, og så bliver der trangt i kassen. Det er derfor også vigtigt, at det er udluftning i kasserne, samt at kasserne er forsynet med dræn i bunden, så eventuel slagregn ikke ødelægger reden. Træ er det ideelle materiale til fremstilling af fuglekasser af, da det både er isolerende og kan opsuge fugt. Samtidig minder en fuglekasse af træ om fuglenes naturlige ynglesteder, de hule træer.